• Wyprzedaż!
  • -600,00 zł
funkcje_wykonawcze_logo
  • funkcje_wykonawcze_logo
  • funkcje_wykonawcze_menu

Pakiet Funkcje Wykonawcze wraz z kursem online

6 590,00 zł
5 990,00 zł Zniżka 600,00 zł
Brutto

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych to atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych metod terapii i wspierania rozwoju dziecka. Program opracowany został w oparciu o nowatorską koncepcję pracy z dzieckiem opisaną jako Integracja Funkcji Wykonawczych, która koncentruje się na zasobach (w obrębie strefy najbliższego rozwoju) a nie na deficytach dziecka, w której nauczyciel/terapeuta nie uczy gotowych strategii, tylko stymuluje dziecko do poszukiwań własnych rozwiązań.

Kurs online 22 godziny z zastosowania pakietu Funkcji Wykonawczych.

Dostępny na urządzenia Magiczny Dywan w wersji: 2.0 i onEVO

Ilość

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych to atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych metod terapii i wspierania rozwoju dziecka. Program opracowany został w oparciu o nowatorską koncepcję pracy z dzieckiem opisaną jako Integracja Funkcji Wykonawczych, która koncentruje się na zasobach (w obrębie strefy najbliższego rozwoju) a nie na deficytach dziecka, w której nauczyciel/terapeuta nie uczy gotowych strategii, tylko stymuluje dziecko do poszukiwań własnych rozwiązań . Program stymulowania rozwoju umiejętności wykonawczych z wykorzystaniem podłogi interaktywnej (jako dużego bodźca motywującego) stwarza możliwość organizacji odpowiedniego środowiska, w którym dzieci we własnym tempie mogą samodzielnie odkrywać, stawiać sobie cele, planować, uczyć się na błędach, a przede wszystkim bawić się wspólnie z innymi, nakierowując swoje działania na określony cel, rozwijając kluczowe, bazowe umiejętności, jakimi są funkcje wykonawcze. Podczas zajęć z wykorzystaniem programu rozwijane są takie umiejętności wykonawcze, jak:

Hamowanie - zdolność do hamowania impulsywnych reakcji, wygaszania ich oraz „segregowania” docierających informacji, dzięki czemu zachowanie człowieka staje się wybiórcze. Utrzymywanie uwagi - zdolność koncentracji na zadaniu pomimo bodźców przeszkadzających; nierozpraszanie się.

Rozpoczynanie zadań - zdolność do rozpoczynania działań bez zwłoki, sprawnie i w określonym czasie. Pamięć robocza - tymczasowe przechowywanie informacji w celu ich przetwarzania; zapamiętywanie wskazówek, etapów działań. Obejmuje również zdolność korzystania z wcześniejszych doświadczeń w celu wykorzystania ich w bieżącej sytuacji zadaniowej.

Planowanie/ustalanie celów, priorytetów - wyznaczanie celów, planowanie kolejnych kroków; zdolność do ustalenia istotnych z punktu widzenia zadania informacji, określenia, na czym należy się skupić.

Organizacja - systemy porządkujące informacje, materiały, przestrzeń i czas (zarządzanie czasem); organizowanie i monitorowanie działań. Elastyczność/giętkość poznawcza - umiejętność dostosowania własnych działań do określonej sytuacji, elastyczna adaptacja do wymagań środowiska; umiejętność postrzegania rzeczy z nowej perspektywy.

Umiejętność korzystania z informacji zwrotnych - zmiana zachowania i działania, wynikająca z naszej reakcji na innych i innych na nas; celem informacji zwrotnej jest dostarczenie wiedzy na temat zachowania i działania odbiorcy.

Metapoznanie - zdolność uświadamiania sobie własnych emocji, formułowania uogólnień na temat siebie i świata, rozumienia swoich procesów myślowych; umiejętność patrzenia na siebie z „perspektywy”.

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych przeznaczony jest do stosowanie w:

Edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia oraz uczniów wczesnoszkolnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

Terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju poznawczego, zaburzeniami koncentracji i uwagi, zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków edukacyjno- rehabilitacyjnych, placówek realizujących WWR. W placówkach tych trening funkcji wykonawczych może być realizowany w ramach zajęć edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka, a także terapeutycznych, korekcyjno- kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych. Programu Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych składa się z 25 ćwiczeń/zadań w formie gier o stopniowanym poziomie trudności.

Wraz z pakietem dostarczamy pomoce dydaktyczne:
- 5 plansz z graficznymi podpowiedziami (ręka, oko, usta, plan, lupa)
- 4 chustki / opaski w kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym i czerwonym
- drewniane patyki do zadania „Patyki” oraz narzędzia do diagnozy i monitorowania.

Opis kursu

Podczas szkolenia uczestnicy poznają Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych – nowatorską koncepcję pracy z dzieckiem wykorzystującą nowoczesne narzędzie edukacyjno-terapeutyczne (podłogę multimedialną). Szkolenie odbywa się głównie w formie warsztatów. W części teoretycznej omawiane są podstawy naukowe metody Integracji Funkcji Wykonawczych. W części praktycznej uczestnicy uczą się, jak prowadzić zajęcia edukacyjno-terapeutyczne zgodnie z założeniami programu, poznają pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do diagnozy i monitorowania przebiegu terapii.

Cel: przygotowanie specjalistów do prowadzenia treningów funkcji wykonawczych.

Uczestnicy otrzymują certyfikat z zakresu terapii Integracji Funkcji Wykonawczych.

Kurs uprawnia do prowadzenia terapii funkcji wykonawczych z wykorzystaniem interaktywnego Programu Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych.

Ważne informacje:
kurs online
uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia zgodne z 2019 r. w sprawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Animedia
PROMYKEVO_001_kurs

Pliki do pobrania

Funkcje Wykonawcze opis pakietu

Pliki do pobrania (1.31M)