zgad_10
  • zgad_10
  • zgad_11
  • zgad_12
  • zgad_13
  • zgad_14
  • zgad_15

Zgadnij co czuję?

2 990,00 zł
Brutto

Pakiet gier „Zgadnij, co czuję?” ma zachęcić dzieci, by podczas zabawy poznawały swoje emocje i emocje przeżywane przez innych. Gra jest tak pomyślana, aby dzieci bawiąc się z sympatycznymi ludzikami-emocjami, mogły zauważyć, że w życiu często towarzyszą im radość, smutek, złość i zaskoczenie. Są to podstawowe emocje, które przeżywają wszyscy ludzie na świecie, niezależnie od tego, gdzie się urodzili i w jakiej kulturze zostali wychowani. 

Dostępny wyłącznie na urządzenie onEVO

Ilość

Współcześnie coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele w naszym życiu zależy od dobrego funkcjonowania emocjonalnego i społecznego. Na co dzień poruszamy się w świecie, w którym słowo „sukces” jest odmieniane przez wszystkie przypadki, a dążenie do niego stało się nadrzędnym celem. Przez wiele lat uważano, że sukces można osiągnąć wyłącznie dzięki dyplomom i certyfikatom renomowanych szkół i uczelni, które miały gwarantować zdobycie ambitnej i dobrze płatnej pracy. Kołem zamachowym życiowej kariery  miała być rywalizacja, mobilizująca do ciągłej walki o lepszą pozycję wobec innych na wszystkich możliwych polach – szkolnym, zawodowym, rodzicielskim, związanym z realizacją własnych zainteresowań itd. Tymczasem wyniki badań naukowych jednoznacznie wskazują, że sukcesy życiowe zależą nie tylko od poziomu naszego wykształcenia i sprawności technicznej w różnych dziedzinach, ale również od tego, czy znajdujemy radość w tym co robimy, umiemy współpracować z innymi, potrafimy być empatyczni i kreatywni. Wiele osób, lekceważących te emocjonalne i społeczne kompetencje, płaci wysoką cenę za dążenie do sukcesu, którego w rezultacie często nie udaje im się osiągnąć, ponieważ żyją w ciągłym stresie, są  przemęczeni, cierpią na zaburzenia lękowe i depresję. Niestety, coraz częściej problemy te  dotyczą również dzieci. Aby temu przeciwdziałać, należy już od najmłodszych lat dbać nie tylko o ich prawidłowy rozwój poznawczy, ale również emocjonalny i społeczny. Życie w zgodzie z własnymi emocjami, ale tak by sprzyjało to tworzeniu pozytywnych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem, wpisuje się w nurt myślenia ekologicznego, które coraz bardziej jest nam potrzebne, byśmy mogli cieszyć się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym przez długie lata.

Pakiet gier „Zgadnij ci czuję?” ma zachęcić dzieci, by podczas zabawy poznawały swoje emocje i emocje przeżywane przez innych. Gra jest tak pomyślana, aby dzieci bawiąc się z sympatycznymi ludzikami-emocjami, mogły zauważyć, że w życiu często towarzyszą im radość, smutek, złość i zaskoczenie. Są to podstawowe emocje, które przeżywają wszyscy ludzie na świecie, niezależnie od tego gdzie się urodzili i w jakiej kulturze zostali wychowani. Z badań naukowych wynika, że do takich podstawowych emocji należą jeszcze wstręt i strach, ale w grze celowo nie zostały one zobrazowane. Wynika to stąd, że obie te emocje mogą wiązać się z trudnymi, a czasem wręcz traumatycznymi wydarzeniami w życiu dziecka, do których trudno jest mu wracać pamięcią. Uruchomienie  wspomnień podczas gry mogłoby być dla niego zbyt obciążające emocjonalnie i prowadzić do nieprzewidzianych, negatywnych konsekwencji psychologicznych. Nauczyciel lub terapeuta może jednak dotrzeć do sytuacji budzących te emocje pośrednio, omawiając z dziećmi doświadczenia związane ze smutkiem, złością lub zaskoczeniem. Dzięki temu zabawa na Magicznym Dywanie nie stanie się dla dziecka źródłem  nadmiernego lęku, z którym nie będzie umiało sobie poradzić. Nauczyciel natomiast będzie miał możliwość podjęcia decyzji, w jaki sposób pracować z nim nad doświadczeniami budzącymi niepokój. 

Gry z pakietu „Zgadnij co czuję?” pozwalają nauczycielowi poruszać z dziećmi wiele tematów związanych z emocjami. Propozycje tych tematów znajdują się w przykładowych scenariuszach zajęć. Ogólnie ważne jest, by dzieci wchodząc w świat emocji zdobywały świadomość, że wszystkie uczucia są potrzebne i naturalnie pojawiają się w codziennym życiu każdego z nas.  Niektóre z nich są przyjemne a inne nie, ale nie ma podziału na „dobre” i „złe” emocje, który powszechnie sprawia, że dziecko jest oceniane przez dorosłych jako „grzeczne” lub „niegrzeczne”, w zależności od tego, jakie uczucia w danym momencie wyraża. Warto by nauczyciel brał również pod uwagę fakt, że w każdej kulturze  funkcjonują różne stereotypy utrudniające dzieciom konstruktywne radzenie sobie z emocjami, np. „chłopaki nigdy nie płaczą” lub „złość piękności szkodzi”. Pracując nad ekspresją emocji powinien on zachęcać dzieci do spontanicznego i kreatywnego wyrażania uczuć, ale w taki sposób by ich zachowanie nikogo  nie krzywdziło. Ludziki-emocje aktywizują dzieci do niewerbalnego wyrażania emocji  poprzez ruch, mimikę i wokalizację, natomiast nauczyciel podczas rozmowy  z dziećmi, pomaga im nazywać i opisywać to, co czują.  Ponieważ praca nad emocjami wymaga sporo wysiłku, nauczyciel może w dowolnym momencie zatrzymać grę na ekranie tak, by dzieci mogły odpocząć i zrelaksować się. Czasami przerwa jest potrzebna, aby porozmawiać z nimi o emocjach, które pojawiły się w trakcie gry. Długość przerw można zaplanować korzystając z funkcji teimera znajdującej się w menu pilota. 

   Trening rozpoznawania i wyrażania emocji powinien być częścią powszechnej edukacji przedszkolnej i wczesno szkolnej,  w związku z czym gry z pakietu „Zgadnij co  czuję?” są ciekawą formą zajęć dla przedszkolaków i uczniów z klas I-III,  wspierającą ich prawidłowy rozwój w tym zakresie. Nauczyciel może  również korzystać z gier przy rozwiązywaniu konkretnych problemów, które często pojawiają się w dziecięcych grupach np. obrażanie się, dokuczanie innym, nadmierna lub nieuczciwa rywalizacja itp. Pakiet opracowany jest jednak także z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi - zwłaszcza ze spektrum autyzmu. Dla tych dzieci rozpoznawanie i wyrażanie emocji jest szczególnie trudne. Gry oparte na wizualizacji ekspresji emocjonalnej dają możliwość łatwiejszego różnicowania poszczególnych emocji oraz stwarzają okazję do ćwiczenia własnej ekspresji. Scenariusze są opracowane w tak, aby dziecko z autyzmem miało okazję do rozwijania funkcji poznawczych związanych z teorią umysłu, odpowiedzialną za rozumienie sytuacji społecznych z perspektywy innych osób oraz zauważanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy emocjami i zachowaniem. Gry z pakietu „Zgadnij co czuję” mogą być też pomocne w prowadzeniu psychoterapii z dziećmi przejawiającymi  problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania, które powstały w wyniku traumatycznych przeżyć lub niekorzystnych doświadczeń środowiskowych i wychowawczych. Dotyczy to dzieci o obniżonym nastroju, lękowych oraz nie radzących sobie z agresją. Gry ułatwią im  uzyskanie, w bezpieczny sposób, wglądu we własne emocje. Mogą okazać się szczególnie przydatne tam, gdzie dzieciom trudno jest  opowiadać  o swoich przeżyciach i potrzebują czasu, aby się otworzyć w kontakcie z innymi.  Pakiet „Zgadnij co czuję?” jest narzędziem, które można wykorzystywać zarówno podczas indywidualnych, jak i grupowych zajęć terapeutycznych takich jak: warsztaty i treningi umiejętności społecznych, treningi asertywności oraz  treningi zastępowania agresji. Gry z pakietu można łączyć z różnymi innymi metodami terapeutycznymi – niedyrektywną terapią zabawową, art.-terapią, terapią ruchem, a także elementami terapii behawioralno-poznawczej, w zależności od nurtu teoretycznego, w jakim pracuje nauczyciel czy terapeuta.

 

Zgadnij_01

Pliki do pobrania

Przygotowanie do instalacji

Pliki do pobrania (16.44M)